fredag 22 augusti 2014

Maximera lektionstiden med Flipped Classroom


 
Vill du veta mer om hur du med hjälp av digitala verktyg kan utnyttja din tid i klassrummet maximalt? Då ska du anmäla dig till gymnasieläraren Daniel Barkers föreläsning i oktober.

I sin föreläsning "Flipped Classroom – det omvända arbetssättet" berättar Daniel Barker om hur han med hjälp av digitala verktyg förbereder eleverna för ett optimalt möte i klassrummet. Med ett "flippat klassrum" har Daniel Barker idag både tid och möjlighet att hjälpa alla elever. I skolan. På lektionstid.
Läs mer om Lärarkvällarna och anmäl dig här!

Mer om föreläsaren
Daniel Barker är gymnasielärare i matematik och fysik. Han mottog våren 2014 Kungliga vetenskapsakademins lärarpris för sitt arbete med att utveckla och sprida kunskap om Flipped Classroom.

Lärarkvällarna nära dig:
Nyköping, 1 oktober, 19.00 - 21.00.
Kvällen inleds med lättare förtäring kl. 18.30.

Lärarkvällarna är kostnadsfria och vänder sig till alla lärare. Bjud gärna med en kollega oavsett – om hon eller han är medlem!