torsdag 18 september 2014

ForskarFredag 2014

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb! Under ForskarFredag den 26 september har du möjlighet att möta forskare på olika arenor i Linköping och Norrköping. Passa på att ta del av det spännande program Linköpings universitet erbjuder.


Om ForskarFredag

Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. Målgruppen är den breda allmänheten, inte minst barn och unga
Researchers’ Night arrangerades första gången 2005 runt om i Europa och på en rad orter i Sverige. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet ForskarFredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA. Från och med 2012 ingår även deltävlingar i Forskar Grand Prix, som en del i ForskarFredag, på ett antal orter.
2014 arrangeras ForskarFredag den 26 september, med VA som koordinator av de svenska evenemangen: läs

Frågor eller funderingar?
Kontakta Ewa Gustafsson, projektledare Kommunikations- och marknadsavdelningen
E-post: ewa.gustafsson@liu.se