fredag 12 september 2014

Välkommen till information om tjänsten inlästa läromedel

Den 7 oktober informeras rektorer, skolledare och specialpedagoger om hur ni får tillgång till tjänsten inlästa läromedel och hur den kan användas.
Informationstillfället riktar sig till både grund- och gymnasieskolan.

Datum, tid och plats

7 oktober kl. 14.30 - 16.00, Rosen

Anmälan

Anmälan görs av respektive deltagare via Fortbildning på Intranätet.
Datum för sista anmälan är 3 oktober

OBS! Glöm inte att bekräfta anmälan inom 24 timmar via länken i e-postmeddelandet du får när du gjort anmälan.

Hälsningar, Lärande IKT & Skoldatateket