fredag 28 november 2014

IKT hos dig och mig - Ektorpsskolan


Vad händer på Ektorpsskolan v. 48?

Terminens profilvecka genomförs. Alla elever får i årskurs 7 välja vilken profil man vill arbeta i och sedan arbeta i denna under högstadietiden. Det finns olika inriktningar på profilerna; bild, musik, IT idrott & hälsa, film och textilslöjd. En profilvecka genomförs en gång per termin.
Jag besökte filmprofilen på onsdagen. De hade under tisdagen varit på studiebesök i Stockholm på Tekniska museet och tittat på utställningen Digital Revolution.
Filmprofilen har en gemensam genomgång i ett klassrum.  Viktigt att gå igenom alla delar i ett filmskapande. För att göra en bra film krävs  att man inte hoppar över några delar i processen.

Årets film-tema är Familjen.  Grupperna får planera och förbereda  sin tolkning av manuset.

Läs mer här...