måndag 26 januari 2015

Hour of Code i Norrköping

8-14 december fick samtliga skolor i Norrköpings kommun chansen 

att under en timme låta sina elever testa programmering, efter att 

utbildningskontoret beslutat att gå med i det världsomspännande 

eventet Hour of Code. 

Totalt 20 skolor valde att vara med och sammanlagt fick 1824 elever delta. 
Eventet genomfördes med stöd av oss på Lärande IKT, den externa 
frivilligorganisationen CoderDojo och elevcoacher på skolorna, och omfattade 
alla elever från förskoleklasser till gymnasiet.



Hour of Code 2015 hoppas vi att ännu fler elever får upptäcka det 
roliga och spännande med kodning. 
Tjejerna hjälps åt att koda spelet AngryBird