torsdag 12 november 2015

Studiestöd på modersmål genom Inläsningstjänst

Nu har Norrköpings kommunala skolor även tillgång till Studiestöd på modersmål genom Inläsningstjänst. Studiestödet ger tillgång till innehållet i läromedlet på både svenska och modersmålet. För närvarande finns studiestödet på arabiska och somaliska och riktar sig till nyanlända elever och elever med nybörjarkunskaper i svenska. Ytterligare produktion på språken dari och tigrinja är igång.


För information se:
Studiestöd på modersmål


/Lärande IKT