tisdag 3 november 2015

Värdefullt tips till dig som sparar bilder lokalt i Utsiktsdatorn

Sparar du dina foton på Data (D:)? 

Risken är stor vid en datorkrasch att dina bilder försvinner om du har sparat dem på Data (D:) eftersom de inte är sparade på en server.


För att spara bilderna på en säker lagringsplats rekommenderas du spara dem i PersonalGemensam (G:) eller i Hemkatalogen (H:). Hemkatalogen rymmer bara 300 MB så skapa gärna bildmappar i PersonalGemensam där det är obegränsat med utrymme.
Det har tyvärr smugit sig in virus på datorer i kommunen och de måste bland annat blåsas om för att bli av med viruset. När man blåser om en dator försvinner allt som är sparat på Data (D:). Så ta dig tid att spara ner bilder som du är rädd om på en säker lagringsplats.

Vänligen,
Leena Niemelä