torsdag 10 mars 2016

Ny Självserviceportal för felanmälningar och beställningar av IT och telefoni


I samband med att IT-enheten inför ett nytt ärendehanteringssystem den 10 mars 2016 kommer det även driftsättas en ny självserviceportal för felanmälningar och beställningar rörande IT och telefoni. 

Alla anställda i Norrköpings kommun kan logga in i portalen som nås via Verktyg och system på intranätets första sida. Välj Felanmälan och beställning IT och Telefoni för att komma till inloggningssidan. Där loggar du in med ditt vanliga användar-id (dei-, skl-, nrk-nummer) och lösenord.

Det skickas ut lösenord via e-post till alla användare i början av vecka 10. Avsändare är noreply@norrkoping.se och ämnesraden är Bortglömd inloggning.
Kontakta Servicedesk IT, 152555, om du inte mottagit utskicket med ditt lösenord till din e-postadress den 10 mars.

I Självservice kan du som användare registrera nya ärenden samt se dina registrerade ärenden, både pågående och avslutade. Det gäller oavsett om du har registrerat ärendet via Självservice eller om du har kontaktat oss via telefon eller e-post. Du kan även skicka in kompletterande information till ett ärende. Det finns även möjlighet att ge oss feedback på hanteringen av ditt ärende när det är löst. Detta gäller bara för ärenden som skapas efter att vårt nya system är driftsatt, äldre ärenden ligger kvar i vårt gamla system och kommer inte vara tillgängliga via portalen.

Vi kommer i samband med införandet av självserviceportalen att ändra hanteringen av beställningar till IT-enheten. Alla beställningar av produkter och de flesta beställningar av tjänster kommer att flyttas in i portalen. Undantaget är ansökningar om behörighet i Public 360 samt beställningar av konton i e-post och UTsIKT för personer med skyddad identitet, dessa kommer ligga kvar i det interna blankettarkivet.

Från och med den 10 mars hittar ni en guide till användningen av Självservice på Kundservice Online.