torsdag 16 oktober 2014

Tips för att komma igång med din ipad

Har du nyligen blivit med ipad? 

Ta gärna del av våra tips som du hittar på
intranätet under Kundservice online -
Lärande IKT (UTsIKT) - Lärplattor -
Tips för att komma igång med ipaden.
Lärande IKT
Leena Niemelä
(marjaleena.niemela@norrkoping.se)