onsdag 15 oktober 2014

Vad är Lärande IKT?

Vi på Lärande IKT kan fungera som IT-pedagogiska coacher. 
Vi kan tillsammans göra verklighet av pedagogiska idéer i verksamheten. 
Till vår hjälp har vi en mängd olika digitala resurser.

Ta kontakt med oss redan i planeringsstadiet. Vi erbjuder kostnadsfritt 
inspiration, workshops och stöd till våra kommunala förskolor och skolor. 
Vi kan också finnas med i verksamheten vid något tillfälle.

Vi vill inspirera och stötta pedagogerna till att använda digitala resurser 
i den pedagogiska verksamheten.
Vill ni träffa oss för information om våra  tjänster kan vi medverka 
på personalmöten, avdelningsmöten eller andra tillfällen på enheten.


Vänliga hälsningar från oss på Lärande IKT

Mikael Dahlström, Leena Niemelä, Mats Svensson, Lisa Thörne,
Nicklas Lindh och Martin Larsson. Foto: Mattias Lindh