torsdag 29 januari 2015

Lisa jobbar med förskolornas och skolornas sociala medier

Lisa Thörne har fått ett nytt ansvarsområde och jobbar nu med förvaltningen av Norrköpings skolors och förskolors sociala medier.
Lisa Thörne, foto Mattias Lindh
Lisa har funnits på IT-enheten i flera år och har jobbat med PIM och andra projekt. Nu har Lärande IKT tagit över förvaltningen av Norrköpings skolors och förskolors sociala medier, framförallt bloggar. Lisa kommer att ha huvudansvar för de frågorna i Lärande IKT-gruppen och kommer att hjälpa verksamheterna med att sätta upp och underhålla bloggar.
Lisa arbetar också med pedagogisk inspiration kring bloggar och medie- och informationskunnighet (MIK). MIK handlar om att förstå mediers roll i samhället, att kunna hitta, analysera och kritiskt värdera information och att själv kunna kommunicera och skapa innehåll på nätet.

För att komma i kontakt med Lisa, ring 152555 så kopplar de dig rätt. Om Lisa inte finns på plats när du ringer tar IT-enheten Kundservice emot ditt ärende och ser till att det når Lisa. Hon kontaktar dig sedan så snart hon har möjlighet.

Norrköpings kommuns bloggar och andra sociala medier