fredag 17 april 2015

Lärande IKT på SETT 2015

Nyss hemkomna från två fullspäckade dagar på SETT på Kistamässan i Stockholm. Vi är inspirerade, motiverade och har massor av nya tips med oss i ryggsäcken men även ömma fötter. Reflektion är viktigt! När man tagit in så mycket information och inspiration på kort tid hinner man knappt sortera och reflektera och mellan föreläsningarna har vi pratat i munnen på varandra för att försöka hinna dela med oss av det vi hunnit uppleva på olika håll. Det känns viktigt att ta tiden till reflektion nu när man är tillbaka på kontoret.

Årets teman var:
-demokrati 2.0
-post-it
-kollegialt lärande

Så, här kommer några guldkorn från mässan som vi vill dela med oss av till er.

Kristina Alexandersson, chef för internet i skolan, .SE, pratade kring några av de digitala utmaningar vi har just nu.
  • Vem kan man egentligen tro på?
  • Vem kan man egentligen lita på?
Det handlar om användningen av internet och källkritik samt integritet. Hur ska vi tänka kring internetanvändningen i skolan kontra integritet? En central del av demokratin är faktiskt att jag har rätt att bestämma vem som vet vad om mig. Vilka verktyg väljer vi att arbeta med och vilka konsekvenser kan det få för eleverna eftersom deras arbeten kommer att ligga kvar i framtiden? Hennes uppmaning till oss lärare är att utforska internet och källor tillsammans med våra elever och att fundera över vilka verktyg vi använder och varför. Vi behöver även lära oss att förstå mediet för att kunna värdera källorna. 

Efter föreläsningen snurrar tankarna. Med algoritmer som anpassar sökningarna efter våra intressen, tidigare sökningar, vänner... ger Google oss verkligen en allsidig bild av omvärlden?


 Från Flickr - Bild av Paul Downey


Linda Spolen och Emma Rolander, bibliotekarier från medieteket i Stockholm, rörde sig kring liknande tema som Kristina Alexandersson i föreläsningen med rubriken ”Går de bara till Google?”. De menar att vi behöver hjälpa eleverna att utveckla strategier för att hantera all den information vi har runt oss och bli medie- och informationskunniga (MIK). Vi behöver inte kunna svara på om en bild är sann eller falsk men vi behöver veta vilka frågor vi ska ställa oss och ha förhållningssättet att det kan finnas en större bild, ett större sammanhang. För att kunna söka och hantera information, på nätet eller i böcker, på ett effektivt sätt krävs vissa grundkunskaper som vi inte får glömma att vi behöver hjälpa eleverna med. Till exempel alfabetisk ordning, bokkunskap, informationssökning i böcker, grundläggande datorkunskap och internetkunskap. De behöver lära sig hur man använder ord (synonymer, grundord, ledord) och få strategier för att analysera och sortera informationen. Det Linda och Emma ofta ser är att eleverna går direkt till Google och söker utan att ha en plan och att man sedan redovisar information rakt av utan att bearbeta den alls. De illustrerar dessutom Googles begränsningar med hjälp av en bild på ett isberg där Google bara söker upp ca 5% av det som ligger i den synliga webben. Den dolda webben (som ligger under ytan) söker en Googlesökning inte igenom alls. De långa texterna i NE.se eller andra informationsdatabaser ligger till exempel i den dolda webben eftersom det krävs inloggning. Linda och Emma påminner oss även om att olika källor kräver olika metoder för att få fram information!

«Iceberg» av Created by Uwe Kils (iceberg) and User:Wiska Bodo (sky). - (Work by Uwe Kils) http://www.ecoscope.com/iceberg/. Lisensiert under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iceberg.jpg#/media/File:Iceberg.jpg


Ylva Pettersson, lärare från Skara, berättade i sin föreläsning om sitt arbete med bloggen Demokreativ som hon och hennes elever i gymnasiet byggt upp, som vann pris i Webbstjärnan.Bloggen är ett samarbete mellan ämnena historia och svenska och eleverna utforskade vår historia med ett kritiskt perspektiv och fokus på demokrati med hjälp av digitala verktyg, teater och dans. Bloggens läsare fick rösta fram var de historiska nedslagen skulle göras och eleverna skapade filmer från dessa tillfällen där det skedde en förändring av historien. Genom att fundera på vad som kunde ha hänt om något skett annorlunda behövde eleverna läsa in sig ännu mer och få en större förståelse för tidsepoken. ”Mina elever har aldrig läst så mycket som under arbetet med Demokreativ” sa Ylva. Alla elever kunde bearbeta varandras texter i bloggen så att en konvergenskultur uppstod. Ylva kunde följa arbetet och elevernas utveckling genom versionhistoriken i bloggen och hon gav regelbundet respons i form av skärminspelningar med hjälp av Screencast-O-Matic. Ylva avslutar med att tipsa om tjänsten InkleWriter som kan användas för kollaborativa berättelser i trådar samt Tiki-toki, en tidslinje där man kan lägga in bilder och film.

Itmamman Christina Löfving delade med sig av sina erfarenheter av arbetet med bloggen Jamals kompisar med sina elever i år 1-3. Även de vann pris i Webbstjärnan. Genom bloggen fick de respons och idéer från andra och de kunde dela med sig av sitt arbete för andra att läsa. De har haft stor glädje av de digitala verktygen. De har skypat med skådespelare, ställt frågor över twitter, gjort egen tidning, spelat in filmer och reportage osv. Det är inte konstigt för dem att söka svar genom att höra av sig till personer eller myndigheter och fråga. Christina och hennes elever arbetar mycket med inställning – det är okej att inte kunna, att man ibland får kämpa för att lära sig nya saker. De är ofta i ”lärande gropen” tillsammans och med gemensamma krafter tar de sig upp med nyvunna kunskaper.

På webbstjärnan finns en kursportal många lärorika lektioner kring källkritik, programmering med elever och att blogga som du kan göra själv eller med klassen.

Källa: www.webbstjarnan.se


I många av föreläsningarna återkom samma frågeställning: Hur kommer vi vidare från inspirationsstadiet till en progression av digitaliseringen? IKT-pedagogen Jonas Hällebrand konstaterade att ”att stanna är att ta ett steg tillbaka”. Han menar att vi inte blir digitala bara för att vi köper in datorer, iPads eller annan teknisk utrustning. Vi behöver även förändra vårt arbetssätt. Ställa andra frågor. Han visade ett par exempel ur sin undervisning. Ett där en elev fick arbeta med frågan ”Vilket mobilabonnemang passar dig?” och ett annat med en elev som med hjälp av Geogebra och iMovie fick göra en film där hon förklarade bevis för alternatvinklar. Hans elever arbetade med egna bloggar under högstadieåren där de redovisade sina arbeten.


Se klipp från Lilla Aktuellt
När vi var som mest fullproppade med information på måndagseftermiddagen fick vi ny energi av Micael Hermanssons föreläsning. Micael är grundare till idén om ”Grej of the day”, som idag har över 17 000 medlemmar på facebook och används av många lärare runt om i Sverige. ”Grej of the day” går ut på att varje dag startar med en mikrolektion om… vad som helst! Det kan vara en plats, en person eller en händelse. Genomgången bör vara max 8-10 min och bestå av kort fakta, bilder och någon kuriosa. Eleverna kan anteckna i sin ”Grej-bok” och har som stående läxa att berätta om vad de lärt sig på dagens ”Grej of the day” när de kommer hem. Vi träffade Micael och pratade med honom under tisdagen och han var chockad över vilken spridning det har fått på kort tid. Han gav flera exempel på hur viktigt ”Grej of the day” blivit för hans elever och hur det höjt skolglädjen både för honom och eleverna. Om ni får möjlighet att lyssna på honom vid något tillfälle vill vi varmt rekommendera det! Både skratt och glädjerysningar!


Och nu ska alla bli programmerare… eller? 

Linda Mannila, forskare från Åbo, diskuterar frågan och berättar om införandet av programmering i den finska läroplanen från hösten 2016. Hon menar att programmering är så mycket mer än kodning men att det ofta är ett missförstånd i att man tror att alla elever ska sitta och skriva avancerad kod. Det är snarare så att programmering i skolan handlar om att bygga en förståelse för den digitala värld vi lever i, samma utgångspunkt som Kristina Alexandersson, Linda Spolen och Emma Rolander hade i sina föreläsningar. Linda Mannila lyfter det datalogiska tänkandet och förklarar att logiskt tänkande och problemlösning är de största anledningarna till att programmering lyfts in i läroplanen. Det viktiga är inte hur många rader kod man skrivit eller vilket språk man använt utan hur det datalogiska tänkandet utvecklas och alla positiva effekter detta medför. 


Källa: www.barefootcas.org.uk

I den finska läroplanen lyfts programmeringen in under ämnena matematik och slöjd. I slöjden kan man till exempel arbeta med att sätta lysdioder i kläder eller smycken, det hon kallar Slöjd 2.0. Hon tipsar om sajten barefootcas.org.uk där man kan hitta material att använda med de yngre eleverna samt sidan databavern.se


Källa: databavern.se


Under SETT-dagarna mötte vi flera Norrköpingspedagoger. Kul att se er!
Sara Ahlén från Ektorpsskolan har bloggat om sina upplevelser av dagarna. Läs det HÄR!

Om det är fler av er som vill dela med er av era guldkorn från SETT 2015 får ni gärna maila oss så sprider vi det.

/Lisa
Lärande IKT