måndag 19 oktober 2015

Granska digitala verktyg/resurser/appar

Checklista för digitala lärresurser


Checklista från Skolverket som innehåller ett antal frågor som du som lärare kan ställa dig när du väljer digitala lärresurser för din undervisning

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3518/Leena på Lärande IKT