torsdag 25 september 2014

Skolledare och IKT-ansvariga välkomnas till kostnadsfri SMART Skolledarutbildning

Vi diskuterar hur olika digitala verktyg kan samverka på skolan och hur verktygen kan bidra till att höja elevernas måluppfyllelse. Vi tittar även på olika implementerings-strategier som säkerställer skolans investering nu och i framtiden.                                                       
· Långsiktig implementeringsstrategi av den teknik ni satsat på. 
· Hur får vi en pedagogisk helhet med alla olika digitala verktyg? 
· Hur får vi trygga digitala användare i personalen?
· Hur ökar vi transparensen och kommunikationen pedagoger emellan? 
· Hur ökar vi samverkan mellan pedagoger, föräldrar och elever och därmed förutsättningarna för en högre måluppfyllelse? 

Föreläsning: Susanne Källander från Studentlitteratur delar med sig av sin kunskap om ”Lärande i digitala miljöer”.

Dag: onsdagen den 22 oktober 2014
Tid: Vi börjar med gemensam lunch kl. 12 och utbildningen pågår till kl. 17. 
Plats: Lokal i Norrköping meddelas senare.  Begränsat antal platser.

Anmälan senast den 10 oktober till
mona.coldenberg@netsmart.se tel: 010-150 06 00 

Alla som köpt SMART Board av en Netsmart ackrediterad återförsäljare har möjlighet att gå en kostnadsfri skolledarutbildning. Skolledare och IKT-ansvariga från alla skolformer är välkomna, från förskola till universitet.

Läs mer om våra utbildningar på www.smartboard.se